Over René Maas

Na een filosofie- en theologieopleiding bij de Kruisheren studeerde ik theologie, psychologie en psychotherapie, onder meer in Nijmegen, Rome, Bonn, Amsterdam en Utrecht. In mijn werk als therapeut en opleider laat ik me vooral inspireren door Carl Rogers en Eugene Gendlin.

Van Carl Rogers heb ik meegekregen dat de kwaliteit van het relatieaanbod van de luisteraar tot beluisterde van doorslaggevende betekenis is in een vruchtbaar hulpverleningscontact. Bovendien is het voor Rogers vanzelfsprekend dat je je als luisteraar en helper eerder richt op en uitgaat van het vermogen van de ander, dan dat je diens onvermogen in het centrum van de aandacht haalt.

In de persoonlijke contacten en workshops met Gene Gendlin en Maria Hendrixs in Leuven in begin van de jaren tachtig heb ik ervaren dat het als hulpverlener belangrijk is, dat ik mijn gesprekspartner met zichzelf in gesprek breng en haar/hem help de eigen innerlijke dialoog op gang te brengen door de eigen innerlijke, lijfelijk waarneembare beleving, (haar/zijn felt sense) te leren beluisteren.

gendlin-300h

Vanaf eind jaren zeventig heb ik veel mogelijkheden gecreëerd, c.q aangegrepen om dit waardevolle gedachtegoed van mijn leermeesters te delen met ieder die zich daardoor aangesproken voelt.

Van een (toe)gewijde prediker ben ik een aandachtige luisteraar/therapeut, opleider en schrijver geworden. Naast mijn biografie heb ik op deze site voornamelijk die schrijfsels vermeld, die betrekking hebben op mijn werk als therapeut en opleider. Voor het opleiderschap had ik in 1971 een goed maatje gevonden in Jan Kruithof, die ook mijn grote vriend werd en helaas is overleden. Tot 1998 hebben wij  eerst een 2 jaarlijkse en later een jaarlijkse opleiding verzorgd voor de vereniging van Client Centered Psychotherapie.

Geleidelijk aan melden zich steeds meer andere doelgroepen aan. Bij pastores, fysiotherapeuten, creatief therapeuten, sociotherapeuten, counselors, coaches, haptonomen, loopbaanbegeleiders, hypnotherapeuten en andere hulpverleners bleek er behoefte aan meer scholing. Want hetgeen zij in hun eigen benadering bij mensen losmaakten wilden zij ook gespreksmatig goed aanpakken. Focusing bleek hierin een goede vorm om de interne dialoog bij de cliënt op gang te brengen.

Na het stoppen met de uitoefening van mijn priesterambt wilde ik mijn spirituele kant blijven aanspreken. Ik organiseerde voor hulpverleners en  voor andere belangstellenden stilte- en bezinningsdagen met thematische onderwerpen zoals het ervaren van Bijbelteksten, van dromen of van gedichten en dat in een omgeving die rust en stilte garandeerde. Een en ander heeft daarom in 2 trappistenkloosters (Achel en Diepenveen) en ook in enkele nonnenkloosters (Maarssen, Egmond en Hilversum) plaats gevonden. Ik maakte de deelnemers tevens vertrouwd met het focusserend luisteren en lezen.

Verder heb ik in een nonnenklooster in Assisi twaalf jaar lang een jaarlijks terugkerende bezinningsweek gehouden. Aan het eind van iedere middag wisselden de deelnemers de ervaringen van de dag uit. Het focusserend luisteren naar elkaar is ook hier weer een stille, vaak onvermoede toegang naar de binnenkant van ieders eigen bestaan. Het was niet alleen Franciscus, maar ook de sfeer van de stad, de weldadige rust van de natuur, de kracht van de groepsdynamiek en de ontmoetingen en gesprekken met elkaar, die een bron van inspiratie vormden. Voor mij was het heel plezierig, dat ik met anderen kon delen, dat het kloosterleven wel degelijk stille, kleine vonken kan doen overslaan op de bezoeker.

De vertalingen van de teksten in het Duits zijn ten gerieven van therapeuten in Berlijn en Regensburg. In beide steden verzorg ik voor hen jaarlijks een focusingseminar over het optimaliseren van hun relatieaanbod als therapeut.

Bibliografie

Bibliografie-rene-maasIn deze bibliografie is een overzicht te zien van mijn geschreven werk. Een aantal van de genoemde teksten zijn te lezen op andere pagina’s op deze website.

Bekijk de bibliografie van René Maas (pdf)