Workshopaanbod

INTRODUCTIEWORKSHOP FOCUSING

Deze workshop stelt het verbeteren van je luisterhouding centraal. Je gaat je lijf als het vitale archief van je eigen levensverhaal ervaren en beluisteren.
Het was Gendlin die er op wees, dat we een innerlijke sensor hebben, de ‘Felt Sense’, die ons toegang biedt tot dat archief. Door deze innerlijke sensor komen we dichter bij onze belevenissen, sferen, stemmingen en roersels en blijven niet steken bij onze bovenop liggende voorgedrukte standaardverhalen. Juist het nog ongezegde, het vóórwoordelijke en het misschien verstopte en onzegbare kan zich daarbij zo maar onaangekondigd melden. Je zal aan den lijve ervaren dat zo een innerlijke dialoog bij je zelf op gang komt en dat  je kunt mééluisteren naar wat ter plekke tot woord komt.
Evenals Gendlin ben ook ik sterk geïnspireerd door Carl Rogers. Hij vond de basiscondities van empathie, acceptatie, congruentie en respect een voorwaarde voor de kwaliteit van het relatie-aanbod, zowel  met jezelf als met anderen. In de workshops zullen we met elkaar een sfeer creëren waar deze basiscondities merkbaar aanwezig zullen zijn. Je zal dan zelf aan den lijve merken, dat het aandachtig je zelf beluisteren het nog ongezegde tastenderwijs aan het woord laat komen.

Voor wie: Toegankelijk voor een ieder die  zowel in het werk als ook privé de kwaliteit van de luisterhouding wil verdiepen. Hierdoor kan het nog ongezegde, het moeilijk zegbare of dat wat schijnbaar verloren is gegaan, een kans krijgen naar buiten te treden.  Het is  ook mogelijk zelf een groep van minimaal 5 á 6 personen samen te stellen. Je kan dan met mij overleggen om passende data of ook een locatie in je omgeving te  vinden.

Data:  De volgende twee-daagse workshop staat gepland:
Zaterdag 22 juni en vrijdag 28 juni 2019 van 10.00 – 17.00 uur

Locatie: Johan de Wittstraat 38, 1215 GX Hilversum.

Kosten: 160 euro.

Wanneer je je vast wat bekender wilt maken met de materie, kun je op de pagina ‘Boeken en artikelen’ (https://www.renemaas.nl/leesmateriaal) verschillend materiaal downloaden.

Opgeven / informatie aanvragen: kan door middel van het formulier onder aan de pagina of door bellen met René Maas, 035-6218892, of 06-20960269.

Workshops gaan door bij vier aanmeldingen. Wanneer er minder aanmeldingen zijn, zal er in overleg een andere optie gekozen worden. De maximale groepsgrootte is zes personen.

 

HET BELUISTEREN VAN DROMEN

Focussen lijkt heel geschikt om de onuitgesproken informatie die in de droom vervat zit aan het woord te laten komen. De droom geeft informatie die op eigen bodem ontstaat en die we te gemakkelijk voorbij laten gaan.  In deze workshop krijgt je (dag) droom alle kans om aan het woord toe te komen. Doordat de droom in wezen beeldspraak is, is het een soort sluiproute naar openhartigheid. Misschien gaat er wel een nieuwe wereld voor je open. Mijn ervaring is dat het beluisteren van dromen altijd verrassingen oplevert.

Voor wie: Bekendheid met focussen is gewenst.

Aantal deelnemers: 6 personen.

Datum: zaterdag 6 april van 10.00 – 17.00

Locatie: Johan de Wittstraat 38, 1215 GX Hilversum.

Kosten: 80 euro.

Aanmelden via onderstaand formulier.

 

WORKSHOP EIGEN VERMOGEN

Wie ervaring met focusing heeft opgedaan zal bemerken dat de gesprekken een ander verloop krijgen doordat deze wijze van luisteren een andere dynamiek op gang brengt. Het gesprek wordt meer een ‘selfpropelled process’ dat zich ook na het beëindigen van het gesprek  verder kan voortzetten.
In deze workshop gaat het in het bijzonder om het eigen vermogen, zowel van je cliënt als van jou zelf. Ik hoop dat het na deze workshop duidelijk is dat je in staat bent het vermogen te benaderen in plaats van het onvermogen, dat vaak veel aandacht krijgt.
Dat zal je in deze workshop aan den lijve kunnen ervaren. Ik ga er vanuit dat de intensiteit van je angst, verdriet, boosheid, verliefdheid, genegenheid, hulpeloosheid, zorg meer zegt over de kwaliteit van je vermogens dan over je onvermogen. Die verschillende gradaties van intensiteit komen voort uit je eigen kerncentrale: je bent de eigenaar van je eigen gevoelens en dus ook van hun intensiteit.

Voor wie: Het maakt in wezen niet uit of je ervaringsgericht therapeut, gedragstherapeut, coach, psychotherapeut, fysiotherapeut, docent, hypnotherapeut, NLP-therapeut, pastor, gesprekspartner bij verdrietverwerking of stervensbegeleider bent. Iedere hulpverlener heeft er sowieso baat bij om onbevangen aan te sluiten bij de momentane sfeer, de stemming of verwarring van zijn gesprekspartner om van daar uit de innerlijke dialoog op gang te brengen en te verdiepen.

Dit aanbod betreft  een workshop voor deelnemers die eerder aan een introductieworkshop van mij hebben deelgenomen. Je kan het zien als een opfrissing of als een verdieping.

Data: in overleg.

Wanneer je nog wat meer wilt inlezen, kun je op de pagina ‘Boeken en artikelen’ (https://www.renemaas.nl/leesmateriaal) verschillend materiaal downloaden.

Opgeven / informatie aanvragen: kan door middel van het formulier onder aan de pagina of door bellen met René Maas, 035-6218892, of 06-20960269.

Workshops gaan door bij vier aanmeldingen. Wanneer er minder aanmeldingen zijn, zal er in overleg een andere optie gekozen worden. De maximale groepsgrootte is zes personen.

EIGEN GROEP

Wanneer dat gewenst is, kan er ook zelf een groep samengesteld worden, waar een introductieworkshop of een verdiepingsworkshop mee gevolgd wordt. In overleg kan dat dan voor één, twee of drie dagen, in mijn ruimte of op locatie. Hiervoor geldt bij voorkeur een maximale groepsgrootte van acht personen. Voor meer informatie over de eigen groep en de daaraan verbonden kosten, neem je contact op met
René Maas, 035-6218892, of 06-20960269.

 

MASTERCLASS VOICE DIALOGUE & FOCUSSEN

Als facilitator nodig je letterlijk de verschillende subpersonen van je cliënt uit om er te zijn. Je luistert naar ze en laat ze vertellen wat ze ervaren. In deze Masterclass Voice Dialogue leer je de kunst verstaan van het ‘focusserend’ luisteren: subpersonen zo benaderen dat ze gaan praten ‘vanuit’ hun gevoel en wie ze zijn, in plaats van ‘over’ hun gevoel en wie ze zijn. Een subtiel maar essentieel verschil. Onder leiding van psychotherapeut René Maas, expert in liefdevol luisteren, leer je luisteren op de vierkante millimeter. Niet door harder je best te doen maar juist door gebruik te maken van wie je bent. René Maas baseert zich daarbij op de principes van het focussen van Eugine Gendlin en Carl Rogers. Het geeft verdieping aan je voice dialogue sessies als een subpersoon zichzelf ontdekt in de dialoog met jou als facilitator.

Voor Wie?
Coaches, facilitator, trainers met basiskennis over het werken met Voice Dialogue.

Resultaat
Je leert werken met de principes van het focussen en dit toepassen in het werken met subpersonen. Je kunt verdieping aanbrengen in je sessies door je wijze van benaderen waardoor nieuwe aspecten zich ontvouwen in relatie tot jouw als facilitator.

Inhoud
– Theoretische uitgangspunten van Carl Rogers & Eugine Gendlin.
– Essenties van focussen: luisteren naar het onzegbare.
– De betekenis van het relatieaanbod: de rol van facilitator.
– De start van een sessie: werken met wat er ‘nu’ speelt.
– Demonstratiesessie en oefensessies.
– Voice dialogue: focussen en subpersonen.

Wanneer?
De volgende workshop zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Wanneer de workshop gepland is, wordt de precieze datum hier bekend gemaakt. Als u bijzondere interesse heeft, kunt u nu al contact opnemen met René Maas via het formulier onder aan de pagina.

Locatie

Lange Lauwerstraat 69-71
3512 VH Utrecht

Tijd
10.00-17.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)

Kosten
€ 400,00 incl. btw per persoon, te voldoen na inschrijving. Inclusief eenvoudige lunch.

Trainers
René Maas
Karin Brugman

Aantal deelnemers
Maximaal 12.

Inschrijven
Opgeven graag via de website van Karin Brugman, genaamd De Onderstroom.

 

 


AANMELDEN

Aanmelding uitsluitend schriftelijk via onderstaand formulier.
Betaling van workshops twee weken voor aanvang op: NL43 INGB 0000 7521 60 t.n.v. R. Maas.
Voor de bijeenkomsten van 10.00 – 17.00 uur is de lunch inbegrepen.
Bij alle workshops wordt gebruikt gemaakt van literatuur die ook op deze website te vinden is.

Nadere informatie telefonisch: 035-6218892, of: 06-20960269.

 


Aanmeldformulier (alleen voor de workshops van René Maas te Hilversum)

Soort workshop (b.v. 'Introductieworkshop focussen'):
Data workshopperiode (b.v. '18, 19 en 26 sept van 10.00 -17.00'):
Uw naam:
Bedrijfsnaam:
Straat + huisnr:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Opmerkingen:
Vul a.u.b. hieronder de code in die u hiernaast ziet (maatregel tegen spam):
Vul a.u.b. hieronder de code in die u hiernaast ziet (maatregel tegen spam):